Ad Dekkers en het proces van het maken

7 November – 1 December 2019

 

Tijdens Grafiek2019 is het project Ad Dekkers en het proces van het maken in Eindhoven opgestart. Ad Dekkers (1938-1974) was een in Nederland en internationaal bekende kunstenaar, met een fascinatie voor de overgang tussen cirkel en vierkant, op zoek naar ‘de perfecte lijn’.

Bij de kunstcommissie van de TU/e bestond al langer het voornemen een tentoonstelling te maken over Ad Dekkers. Op een door Grafein geïnitieerde bijeenkomst met vertegenwoordigers van de kunstcommissie TU/e en Beeldenstorm/Daglicht is gekozen om deze tentoonstelling in het kader van Grafiek2019 op te starten.

De samenwerking is uitgebreid met de toevoeging van kunstfilosoof Katja Rodenburg als adviseur. Kunstfilosoof en curator Katja Rodenburg (https://lecturis.nl/product/lijn-en-schaduw/) doet onderzoek naar het scheppingsproces van Ad Dekkers (1938-1974) en schrijft een boek over dit onderwerp.

In november 2019 heeft een masterclass plaatsgevonden op het Grafisch Atelier Beeldenstorm/Daglicht (Make Eindhoven: www.makeeindhoven.nl ). Katja Rodenburg heeft hiervoor voor de deelnemers een inleiding in het denken van Dekkers verzorgd, tijdens een excursie langs Beeldenstorm, het Van Abbehuis (https://www.albertvanabbehuis.com) en werken van Dekkers in Eindhoven en Bergeijk. De rest van de week hebben de deelnemers in de werkplaats kunnen werken. Deze werkperiode is afgesloten met een ‘in progress’-tentoonstelling bij het Van Abbehuis in Eindhoven (7 november tot 1 december 2019) en een lezing, ook bij het Van Abbehuis, van Katja Rodenburg over het proces van het maken op 24 november.

Gepland stond een tentoonstelling van werken van de deelnemers in 2020, tegelijkertijd met een tentoonstelling rond Ad Dekkers op de TU/e en de publicatie van het boek van Katja Rodenburg. Helaas is dit allemaal uitgesteld tot nader order. 
Uiteindelijk is besloten een publicatie uit te geven onder de titel: De lijn waaiert uit.
Dit boekje is op 21 januari 2021 verschenen met ISBN 978-90-831-2006-5.

Deelnemende kunstenaars:

Rogier Arents, Leonie van Santvoort, Monique Kwist, Véronique Driedonks, Jadranka Njegovan en Marco Arwert.