Bridges in Print

Bridges in print

Een verrassende dubbelexpositie in Galerie Waterbolk
Schoutenstraat 10 in Utrecht

 

20 t/m  23 oktober en 26 t/m 30 oktober 

13 – 18 uur

 

Finissage op 30 oktober van 16-17 uur

Expositie van grafiek van studenten van de Art Academy en van de Sofia University uit Bulgarije. Ook te zien zijn de ontwerpen van studenten van AKI/Artez in Enschede, die zij maakten voor de poster-pitch van Grafiek2022.

Bulgaarse grafiekstudenten

In de afgelopen twee jaar is het voor kunstenaars uit de hele wereld lastig geweest hun werk te laten zien, en voor afstuderende kunststudenten geldt dat dubbelop. Geen eindexamententoonstelling, geen vliegende start. Een curator uit Bulgarije, die jaarlijks afstuderende grafici van de academies in Sofia de kans geeft hun werk bij hem te presenteren, heeft in 2021 Grafein benaderd of we de grafiek van Bulgaarse studenten in Nederland een plekje konden geven. En dat is deze tentoonstelling geworden. Een bijzondere kans om kennis te maken met grafiek uit Oost-Europa.

Werken van Bulgaarse jonge kunstenaars, die vanuit een gedegen grafische traditie, met grote nadruk op technieken, diverse invloeden verwerken. Wat opvalt zijn de vaak individuele werelden, met eigen narratieven, waarin de technische verworvenheden tot hun recht komen. Krachtige beelden, opgebouwd uit elementaire middelen, veelal zwart-wit, met een duidelijke focus.

Ontwerpen voor Grafiek2022 – AKI studenten

Voor de poster van Grafiek2022, het logo en het uitgangspunt van de huisstijl, hebben studenten van de AKI prachtige ontwerpen gemaakt. Nadine Klok heeft uiteindelijk de poster en het logo ontworpen, en haar ontwerp is uitgangspunt voor het programmaboekje en stijl van de website. Het ontwerp van Myrthe Kingma is gebruikt voor een andere tentoonstelling. In deze tentoonstelling zijn meerdere ontwerpen te zien van de diverse studenten en krijgen we een inkijkje in hun ontwerpproces. Het is verrassend te zien hoe divers de ideeën zijn.

Aanwezig in Galerie Waterbolk (13-18 uur)

20 oktober   Paco Kamil en Joyce Gabeler
21 oktober   Joyce Gabeler en Hans Laban
22 oktober   Maria Kapteijns
23 oktober   Joyce Gabeler
26 oktober   Maria Kapteijns
27 oktober   Cas de Vries
28 oktober   Maria Kapteijns
29 oktober   Joyce Gabeler  tot 15 u/ na 15 u Klaske Prins en Anna van Suchtelen
30 oktober   Maria Kapteijns en Joyce Gabeler