Culturele ANBI status

Sinds de oprichting op 11 juni 2018 heeft Stichting Grafein de status van culturele ANBI. Dit houdt in dat u de mogelijkheid heeft om giften te doen aan Grafein die fiscaal aftrekbaar kunnen zijn en dat Grafein moet voldoen aan voorwaarden die verbonden zijn aan de toekenning van deze status. Grafein heeft Vriendenkringen opgericht voor verschillende vormen van financiële steun.

Hieronder treft u de ANBI-informatie aan.

NaamStichting Grafein
Registratie Kamer van Koophandel 71852107
RSIN/Fiscaal nummer 8588 74 441 
VestigingsadresFluitekruid 13, 1441 XP Purmerend 
DoelHet initiëren en (doen) organiseren van (vernieuwende) projecten op het gebied van grafische kunst en vormgeving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
BeleidsplanBeleidsplan 2020-2022
BestuurssamenstellingMaria Kapteijns, voorzitter, Cisca Poldervaart, secretaris, Joyce Gabeler, penningmeester 
BeloningsbeleidBestuursleden ontvangen een niet-bovenmatige vacatiegeld vergoeding en vergoeding van gemaakte kosten
JaarverslagJaarverslag 2019
Balans/resultatenrekeningJaarrekening 2019
Internetsitewww.grafein.nl
e-mailadresinfo@grafein.nl
BankrekeningNL91 TRIO 0379 2999 25