Grafein is een culturele ANBI stichting

Sinds de oprichting op 11 juni 2018 heeft Stichting Grafein de status van culturele ANBI. Dit houdt in dat u de mogelijkheid heeft om giften te doen aan Grafein die fiscaal aftrekbaar kunnen zijn en dat Grafein moet voldoen aan voorwaarden die verbonden zijn aan de toekenning van deze status. Grafein heeft Vriendenkringen opgericht voor verschillende vormen van financiële steun.

Hieronder treft u de ANBI-informatie aan.

Naam

Registratie Kamer van Koophandel 

RSIN/Fiscaal nummer 

Vestigingsadres

DoelBeleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Jaarverslag

Balans/resultatenrekening

Website

E-mailadres

Bankrekening

Stichting Grafein

71852107

8588 74 441 

Fluitekruid 13, 1441 XP Purmerend 

Het initiëren en (doen) organiseren van (vernieuwende) projecten op het gebied van grafische kunst en vormgeving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 2020-2022

Maria Kapteijns, voorzitter, Cisca Poldervaart, secretaris, Joyce Gabeler, penningmeester 

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld, alleen vergoeding van gemaakte kosten

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

www.grafein.nl

info@grafein.nl

NL91 TRIO 0379 2999 25