Druk & Proef 2 – Vriendenproject

Tentoonstelling Druk & Proef 2 in de Amstelkerk in Amsterdam

Na het succes van het vriendenproject Druk & Proef in 2022 organiseert Grafein een tweede editie in 2024.

Er zal een tentoonstelling worden georganiseerd van 9 februari tot en met 1 maart 2024 in de Amstelkerk, Amstelveld 10 in Amsterdam met twee projecten voor Grafeinvrienden.

1. uitwisselingsproject

waarbij elke deelnemer een oplage van 7 prenten maakt (niet meer en niet minder) op A4 formaat papier (de afddruk zelf mag kleiner zijn). Elke deelnemer ontvangt een map met 6 prenten, de 7e prent wordt tentoongesteld en is te koop.

Helene- en Tooropvrienden die ook in 2024 vriend zijn, doen gratis mee. Veldhoenvrienden betalen €25 als bijdrage in de kosten van de organisatie van het project.

Het onderwerp van het werk is vrij. Alle vormen van grafiek zijn toegestaan.

 

2. werk op divers formaat

Voor dit project kunnen alle vrienden zich aanmelden met grafiek van ander formaat, kleiner dan A4 of groter, maximaal 50 cm breed en 100 cm hoog, inclusief eventueel passepartout. Het kan werk in oplage zijn of unieke drukken en mag ook ouder werk zijn.

Voor dit project maakt een curator een selectie uit de aanmeldingen. Dus niet iedereen zal kunnen deelnemen. De tentoongestelde werken worden ook te koop aangeboden.

 

Aanmelden voor 15 oktober

Grafeinvrienden kunnen zich voor 15 oktober 2023 (voorlopig) aanmelden voor een of beide projecten (zie hieronder).

Reglement Uitwisselingsproject


De deelnemende kunstenaar

 • Maakt werk op papier, waarbij de papiermaat A4 is (210×297 mm, staand of liggend, met een marge van ±3mm). Daarbinnen staat het formaat van de afdruk zelf vrij. Het werk is niet ouder dan 3 jaar.
 • Maakt 7 afdrukken van hetzelfde werk in een genummerde oplage van 7.
 • Signeert en nummert het werk op voor- of achterzijde.
 • Stuurt uiterlijk 1 december een afbeelding in hoge resolutie van het werk aan expo@grafein.nl, met informatie over de titel, techniek, naam etc. voor de catalogus.
 • Stuurt de 7 prenten uiterlijk 15 december 2023 (datum verzendbewijs) op of overhandigt deze voor 2 januari persoonlijk, na afspraak.
 • Ontvangt een map met 5 prenten van andere deelnemende kunstenaars en 1 exemplaar van het eigen werk.
 • Kan in januari voor de eigen map 3 titels van voorkeursprenten doorgeven. We streven ernaar om tenminste één van de voorkeuren in de map op te nemen, maar kunnen dit niet garanderen.
 • Ontvangt een catalogus met afbeeldingen en beschrijvingen van de werken van alle deelnemers.

De verkoopprijs per prent is €175. Bij verkoop ontvangt de kunstenaar 70% (€122,50) en vindt 30% afdracht van commissie plaats.

Reglement Werk op divers formaat

Het werk mag niet breder zijn dan 50 cm en niet hoger dan 100 cm.

 • Iedere vriend kan 4 afbeeldingen van grafiek via We Transfer of via e-mail uiterlijk 1 december sturen naar expo@grafein.nl, met informatie over de titel van het werk, techniek, formaat, jaar, oplage en naam.
 • Een curator maakt een selectie uit de aangeboden werken en kunstenaars, ook afhankelijk van de beschikbare ruimte.
 • Begin januari wordt de selectie van de kunstenaars en de werken voor dit project bekend gemaakt. Dan krijgen deelnemers bericht hierover.
 • De geselecteerde werken moeten uiterlijk 1 februari in bezit zijn van Grafein. Hierover worden nog individuele afspraken gemaakt.
 • Het werk wordt zonder lijst ingeleverd, eventueel met een passepartout.
 • Van deze tentoonstelling wordt een digitale catalogus gemaakt.
 • De verkoopprijs van het werk (inclusief eventuele BTW) bepaalt de kunstenaar.
 • Bij verkoop vindt 30% afdracht van commissie plaats.

Overige bepalingen

 • De deelnemers aan het uitwisselingsproject ontvangen de map met 6 prenten en de catalogus tijdens de tentoonstelling. Beschikbare dagen worden later bekendgemaakt.
 • Het werk dat tentoongesteld wordt, kan op maandag 4 maart 2024 tussen 9.30 en 11 uur worden opgehaald (met de map) of daarna worden opgestuurd op kosten van de maker. Schenking van het werk aan Grafein is ook een optie.
 • Verzendkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Hoewel al het werk met de grootste zorg zal worden behandeld, aanvaardt Grafein geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies tijdens transport en/of de tentoonstelling.
 • De deelnemer geeft Grafein toestemming om afbeeldingen van het geaccepteerde werk te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 • De catalogus is een uitgave van Stichting Grafein en zal ook te koop zijn.
Grafein, 24 augustus 2023

Aanmelden

Meer dan 50 Grafeinvrienden hebben zich aangemeld voor een of beide projecten. 

Eind 2023 worden hier de namen van de deelnemers vermeld.