Grafeinpublicatie De lijn waaiert uit

In 1971 schreef beeldend kunstenaar Ad Dekkers de tekst Over de lijn. Een nog altijd relevante verhandeling over zijn zoektocht naar de universele waarheid achter de aard en functie van de abstracte lijn.

Met deze publicatie reageren zes hedendaagse kunstenaars in woord en beeld op zijn filosofie. Terwijl Dekkers zich in de jaren ‘70 steeds verder beperkte tot een minimalisme waarbinnen vrijwel niets aan de eisen voldeed, laten de makers in De lijn waaiert uit dit nulpunt weer los en waaieren uit over het kunstenlandschap van nu.

Met werk van Rogier Arents, Marco Arwert, Véronique Driedonks, Monique Kwist, Jadranka Njegovan en Leonie van Santvoort. Met een essay van Katja Rodenburg.

De publicatie is 21 januari 2021 verschenen (ISBN 978-90-831-2006-5).  Het boek telt 64 pagina’s (17 x 24 cm) en is gedrukt in een oplage van 250 stuks.  Verkrijgbaar bij stichting Grafein: €15,00 exclusief verzendkosten. Voor vrienden van Grafein gelden speciale tarieven.  Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@grafein.nl.

Recensies

In het Eindhovens Dagblad van 8 maart schreef Rob Schoonen een recensie over drie kunstboeken, waaronder de publicatie ‘De lijn waaiert uit’.

De publicatie De lijn waaiert uit is een goedmakertje. Want eigenlijk had de masterclass die eind 2019 werd gehouden moeten uitmonden in een tentoonstelling. Maar die ging uiteraard niet door. 
Die masterclass was opgezet door de [ ] Stichting Grafein, die zes kunstenaars heeft gevraagd zich in te laten met het werk van de in 1974 overleden kunstenaar Ad Dekkers en dan vooral met diens verhaal ‘Over de lijn’. 
Daarin stelt hij dat een kunstenaar een lijn zo neutraal mogelijk moet weergeven, bij voorkeur een volstrekt abstracte lijn verbeeldt.
De zes kunstenaars hebben, ieder op hun eigen manier, die lijn verwerkt in grafiek, gebruikmakend van de natuur, algoritmes of schaduwen. Van de deelnemers – onder wie Eindhovenaren Leonie van Santvoort en Véronique Driedonks – zijn foto’s opgenomen van de werken, maar ook teksten, en die zijn een zeer waardevolle bijdrage aan dit bescheiden, maar zeer inspirerende boekje. Wat een goedmakertje is het geworden! Resteert de vraag: zit die expositie er écht niet (meer) in?

 

https://www.ed.nl/eindhoven/drie-hommages-in-drie-kunstboeken-van-overleden-moeder-tot-de-ultieme-lijn~a9f5396f/

Jurjen K. van der Hoek schreef in zijn blog KUNST-stukjes (februari) een uitgebreide beschouwing over ‘De lijn waaiert uit’.

“Het boek is … de weerslag van het project geworden. Een naslagwerk met in elk geval de complete tekst van Ad Dekkers. Daarnaast het raamwerk als een gedetailleerd verslag van aanleiding via uitwerking en excursies tot de zevendaagse masterclass waarin Dekkers als de postume meester acteert… 

Het boekje haalt …verkorte levensbeschrijvingen van de zes kunstenaars en de drie schrijvers aan. Er is een uitleg over technieken en termen, een literatuurlijst en geraadpleegde websites. Al met al een complete weerslag van een bijzonder project. Een must-have geïllustreerd met veel sprekende foto’s, want hoewel kunst woorden nodig heeft – heeft tekst beelden nodig om te boeien.”