Harry van Kruiningen als inspirator

Een projectvoorstel van deze stichting om tijdens Grafiek2022 uit te gaan voeren.

De Stichting Harry van Kruiningen zet zich ervoor in om het werk van deze in 1996 overleden kunstenaar voor de vergetelheid te behoeden. Het grote publiek kent vooral nog zijn o.a. op de literatuur geïnspireerde etsen- en litho-series die hij tot in de jaren 1980 uitbracht.

Collega-grafici kennen vaak ook nog wel zijn leerboek Techniek van de grafische kunst of de drie films over grafische technieken uit de jaren 1960. Anderen leerden hem kennen als docent Grafische Kunsten (1958-1971) op de Academie in Arnhem of als vernieuwer in litho- en etstechnieken. 

Een van de voorstellen is om hedendaagse kunstenaars het werk van Harry van Kruiningen te laten ontmoeten. Aangrijpingspunten zijn de ‘verhalende component’ en/of het gebruik van experimentele technieken van Van Kruiningen en/of het doorzetten van experiment: hedendaagse vernieuwingen in de grafische kunst.

We zoeken die hedendaagse grafici die (h)erkennen te zijn geïnspireerd door het werk, het docentschap of de experimenteerlust van Van Kruiningen of die zich op andere wijze met het werk van Van Kruiningen verhouden.

Een ander voorstel is om studenten aan te moedigen te onderzoeken waar en hoe zij geïnspireerd raken door (de werkwijze van) Harry van Kruiningen. Zijn rol als ‘innovator, inspirator, activist en creator’.

Een en ander heeft geresulteerd in een project CreAct, gericht op studenten aan kunstacademies en pas afgestudeerden. 

Mogelijk vindt er nog een ander project plaats met andere hedendaagse grafici die geïnspireerd zijn door het werk van van Kruiningen.