Ontmoeten

“When two people meet, each one is changed by the other so you’ve got two new people”

John Steinbeck, The Winter of Our Discontent, 1961   

Het thema voor Grafiek2022 dient ter inspiratie en mag breed worden geïnterpreteerd. ‘Ontmoeten’ roept associaties op met samenkomen, samenzijn, samenwerken, verbinden, treffen, begroeten, naar elkaar toe bewegen, of betrokkenheid. Het kan uitdrukking geven aan de relatie tot de natuur, andere culturen, andere kunstvormen – of het hele schouwtoneel. Van een-op-een ontmoetingen tussen kunstenaars tot ontmoetingen en relaties door tijd en ruimte heen. Een ontmoeting brengt ook plezier, nieuwsgierigheid en verrijking, zeker na de afgelopen maanden van lock-down.

Enkele grote filosofen hebben het ontmoeten als kernthema, met name Levinas (1906-1995) en Buber (1878–1965). Bij beiden is de ‘tussenruimte’ belangrijk. Hier ontvouwt zich de ontmoeting, dit is de plek waar de wereld jou aanspreekt, en jij kunt antwoorden. Buber heeft het over een oproep tot wederkerigheid. In 1923 schrijft hij zijn bekendste werk Ich und Du. Levinas benadrukt ieders verantwoordelijkheid voor de ‘Ander’, inclusief de aanvaarding van het wezenlijk anders zijn.

Kunst brengt eveneens voortdurend ontmoetingen met een andere tijden, plaatsen en culturen. Zo kijken de Bijbelse figuren die Rembrandt etste ons aan vanuit hun perspectief en verwijst Armando’s schuldig landschap naar het nieuw ontstane landschap op de plek waar in het verleden Kamp Amersfoort lag.