Het bestuur van Grafein

Maja Anna Chris,Maria Kapteijns, Cisca Poldervaart en Joyce Gabeler

Maria Kapteijns (1965) is beeldend kunstenaar (m.n. grafiek en fotografie) en heeft een jarenlange ervaring met exposities in binnen- en buitenland, als deelnemer en/of curator. Aanvullend behaalde zij haar Master Cultuurwetenschappen aan Tilburg University. Zij heeft als organisator en interviewer meegewerkt aan de talkshow Eindhoven uit de Kunst (2007-2016), verzorgt regelmatig lezingen en teksten over kunst en cultuur. Zij is voorzitter van Grafein. www.mariakapteijns.nl.

Cisca Poldervaart (1950) is beeldend kunstenaar (grafiek, tekenen, ruimtelijk werk) en sinds 2008 lid van Kunstliefde en van de landelijk vereniging Grafiekplatform. Zij heeft een jarenlange ervaring met het organiseren van onverwachte projecten op kunst- en muziekgebied in buiten- en binnenland.Zij is bestuurssecretaris van Grafein. Kunstliefde/Cisca Poldervaart en ledenpagina Grafiekplatform.

Joyce Gabeler (1951) is sociaal psycholoog, kwaliteitsadviseur, Excelexpert en coördinator van kunstprojecten. Zij is sinds 1975 grafiekverzamelaar en zet zich sinds 2013 in voor grafiekprojecten. In 2018 nam zij het initiatief tot het oprichten van de stichting Grafein. Zij beheert de pr-kanalen van Grafein, is penningmeester en aanspreekpunt voor de Vrienden van Grafein. 

Maja Anna Chris (1983) is beeldend kunstenaar (grafiek, schilderen, tekenen), conservator-restaurator en kunsthistorica (PhD kunstgeschiedenis). Ze heeft een jarenlange ervaring met het organiseren en coördineren van verschillende kunstprojecten en exposities als deelnemer en als curator. Instagram