Het bestuur van Grafein

Van links naar rechts: Cisca Poldervaart, Joyce Gabeler en Maria Kapteijns

Cisca Poldervaart (1950) is beeldend kunstenaar (grafiek, tekenen, ruimtelijk werk) en sinds 2008 lid van Kunstliefde en van Grafiekplatform. Zij is altijd bezig met het organiseren van onverwachte projecten op kunst- en muziekgebied in buiten- en binnenland. Zij heeft als curator diverse exposities ingericht en is als organisator betrokken geweest bij Maand van de Grafiek 2016. Zij is bestuurssecretaris van Grafein. Kunstliefde/Cisca Poldervaart en ledenpagina Grafiekplatform.

Joyce Gabeler (1951) is sociaal psycholoog, kwaliteitsadviseur, Exceldeskundige en coördinator van kunstprojecten. Zij is al sinds 1975 grafiekverzamelaar en  is als coördinator betrokken geweest bij de Maand van de Grafiek 2016. Zij heeft het initiatief genomen tot het oprichten van Grafein. Zij  beheert de websites van Grafein, is penningmeester en aanspreekpunt voor de Vrienden van Grafein. 

Maria Kapteijns (1965) is beeldend kunstenaar (m.n. grafiek en fotografie) met exposities in binnen- en buitenland, als deelnemer en/of curator. Aanvullend behaalde zij haar Master Cultuurwetenschappen aan Tilburg University. Zij is lid van Grafiekplatform en als organisator betrokken geweest bij de Maand van de Grafiek 2016. Zij heeft als organisator en interviewer meegewerkt aan de talkshow Eindhoven uit de Kunst (2007-2016), verzorgt regelmatig lezingen en teksten over kunst en cultuur. Zij is voorzitter van Grafein. www.mariakapteijns.nl.