pr voor Grafiek2022

Algemene informatie

Alle deelnemers kunnen hun activiteit kosteloos aanmelden voor opname in de pr door Grafein.

Grafein publiceert in 2022 de ontvangen gegevens digitaal onder G22.

Daarnaast wordt een brochure op A5-formaat uitgegeven (148x210mm) met vermelding van de activiteiten per plaats en locatie.

Het beeldmerk van G22 wordt op de voorkant van de brochure getoond. Een vermelding op A8 formaat (max. 74x52mm conform sjabloon*) met 1 activiteit is gratis.

Voor een tweede/extra vermelding op A8 formaat wordt een kleine bijdrage gevraagd.

De vermelding wordt tevens digitaal opgenomen.

Tegen betaling zijn brochures verkrijgbaar en/of vermelding van een activiteit op A7 formaat (max. 74x105mm inclusief een afbeelding, conform sjabloon*).

Als algemeen kenmerk van G22 worden een poster en/of een banner ontworpen met vermelding Grafiek2022, Grafein en het logo G22 (meer informatie later). 

Digitale beelden/elementen van de poster en de banner wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle deelnemers.

Tooropvrienden krijgen de mogelijkheid een digitale pagina onder G22 te laten opnemen, waarop zij al hun G22 activiteiten kunnen aanmelden (volgt later).

*Het sjabloon kunnen deelnemers vanaf begin 2022 invullen.

Gegevens die ingevuld moeten worden zijn voor A8 vermelding:

  • Plaats
  • locatie
  • adres
  • telefoonnummer
  • website
  • titel activiteit/tentoonstelling
  • begin- en einddatum (tijd activiteit).
Een A7 vermelding biedt de mogelijkheid om 1 afbeelding toe te voegen en de namen van de deelnemers/beschrijving van het project.
Het aantal lettertekens voor titel, looptijd en dergelijke en specificaties voor de upload-afbeelding worden in het formulier aangegeven.

Kosten pr-pakket (prijspeil 1-1-2021)

Vriend?A8 vermelding A7 vermelding  
 geen brochures25 brochures25 brochures50 brochures75 brochures
Geen vriendgratis€ 12,50€ 20,00€ 25,00€ 30,00
Veldhoengratis€   5,00€     7,50€ 12,50€ 12,50
Tooropgratisgratisgratis€    7,50€ 10,00
 
  • Genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland. Wanneer de prijzen per 1-1-2022 aanzienlijk stijgen, worden de kosten aangepast.
  • Wil je meer dan 1 activiteit vermelden of meer brochures, neem dan contact op.
  • NB een A8 vermelding heeft geen afbeelding, A7 wel.