pr voor Grafiek2022

Vanaf begin 2022 kunnen deelnemers de details van hun activiteit kosteloos aanmelden voor de pr .

Digitaal
Grafein verzorgt de website en social media. Op de site komt onder G22 een korte vermelding van je activiteit. Voor opname van een tweede activiteit vragen wij een kleine bijdrage. Tooropvrienden kunnen in principe hun eigen digitale pagina aanleveren.
Logo, banner en poster zijn te zijner tijd digitaal beschikbaar.

Drukwerk
Er worden flyers en brochures gedrukt met daarin de activiteiten per locatie. Deze zijn tegen betaling verkrijgbaar. Een kleine vermelding is gratis. Aan een grotere bijdrage in de brochure zijn wel kosten verbonden.