Rens Krikhaar

Koperplaatje voor ets

Engelse tekst

My work is based on the seascape genre, and in particular the voyages of discovery in the Golden Age. It’s a theme that I became interested in at a young age and it continues to fascinate me to this day. I create a world that takes place in some distant past, a twilight zone where there are no rules. Waging war at sea and discovering new worlds is the prevailing human impulse there. The flush of victory and the urge to expand, humankind bent on glory.

My work is not about glorification or heroic status but about confronting our own insignificance. In the world that I evoke, I want to expose the human tragedy: the primal force of nature ultimately always wins. In the face of such a force, all human efforts are in vain. In my world, man is reduced to a mere shadow of himself, at the mercy of a frightening and sometimes hallucinatory world full of natural disasters and unreal elements like sea snakes and other monsters. Moreover, there is the solitude with which man is confronted, roaming through a world overrun by nature.

Is there a place on earth for human conquest, or do we only celebrate victories on a stage of our own making? Will we survive or ultimately perish? Aware of the time in which we live, I am continuously and intensively working on what we human beings seem to be at the mercy of: a growing ‘Terra Incognita’.

Nederlandse tekst

Mijn werk is gebaseerd op het genre van het zeestuk, en in het bijzonder op de ontdekkingsreizen uit de Gouden Eeuw. Het is een thema dat mij al in mijn jeugd heeft gegrepen en tot op de dag van vandaag fascineert.Ik schep een wereld die zich afspeelt in een ver verleden; in een schemergebied zonder regels. Daar heerst de menselijke drang om op zee oorlog te voeren en nieuwe werelden te ontdekken. Overwinningsroes en expansiedrift, de mens op weg naar glorie.

Mijn werk gaat niet over verheerlijking of heldenstatus maar om de confrontatie met onze eigen nietigheid. In de wereld die ik oproep wil ik onze tragedie blootleggen: de oerkracht van de natuur die uiteindelijk altijd wint. Tegenover deze krachten zijn alle menselijke inspanningen zinloos.In mijn wereld is de mens gereduceerd tot een kleine schim. Overgeleverd aan een beangstigende en soms hallucinerende wereld vol natuurgeweld en irreële elementen zoals zeeslangen en andere monsters. Daarnaast is er de eenzaamheid waarmee de mens wordt geconfronteerd. Dolend in een door de natuur overwoekerde wereld.

Is er voor de mens plaats voor overwinning op aarde, of vieren we een een triomf op ons eigen schouwtoneel? Zullen wij overleven of uiteindelijk ten ondergaan? Bewust van de tijd waarin wij leven werk ik continu en intensief aan een groeiend ‘Terra Incognita’ waaraan wij mensen overgeleverd lijken te zijn

www.renskrikhaar.com