Vriend worden?

Grafein heeft in 2019 samen met inzet van heel veel individuele kunstenaars, collectieven, organisaties, subsidiegevers, sponsors en vrienden Grafiek2019 georganiseerd. Een manifestatie waar we trots op zijn en die drie maanden lang een podium heeft geboden voor grafiek in brede zin.

Om door te kunnen gaan met het enthousiast maken van mensen voor grafiek met zijn onuitputtelijke mogelijkheden en toepassingen, heeft Grafein meer nodig dan alleen projectsubsidies. Wij hebben vrienden nodig die ons financieel willen steunen en vrienden die ons praktisch willen steunen. En omgekeerd willen wij die vrienden steunen bij hun grafiekactiviteiten en -ideeën.

De 4 Vriendenkringen

Om iedereen gelegenheid te geven zich aan te sluiten bij een Vriendenkring heeft het bestuur van Grafein vier kringen opgezet, met verschillende instapbedragen.

Alle vrienden van Grafein ontvangen een speciale Vriendenbrief en worden doorgaans eerder op de hoogte gesteld van nieuwe projecten. Daarnaast heeft elke kring specifieke extra’s.

Stichting Grafein is een culturele ANBI-instelling. Dit houdt in dat giften aan Grafein fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op de belastingdienst.

Vriend worden?
Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor één van onze vier vriendenkringen.
Vriend worden?
Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor één van onze vier vriendenkringen.